Progresi i Punës & Lëndët e Para

Ne përgjithësisht kemi rezerva të mjaftueshme të lëndës së parë.Kur vëllimi i lëndës së parë rritet, ne ende mund t'u ofrojmë klientëve produkte me çmime preferenciale

Punëtoria e prodhimit dhe ruajtja e lëndëve të para

Punëtoria e prodhimit ruajtja e lëndëve të para

Procesi i prodhimit

Procesi i prodhimit