Aktivitetet

Ne kemi marrë pjesë në shumë panaire të kantonit, duke shpresuar t'i tregojmë më mirë produktet tona markave botërore.
Kompania organizon rregullisht aktivitete të ndërtimit të ekipit për të rritur kohezionin e ekipit

ekipi